Finn balansepunktet for lettbåten som skal løftes.

Figur

Balansepunktet på lettbåten finner du ved å legge en stokk eller lignende under lettbåten. Rull båten opp på denne slik at båten balanserer. Merk av med tusj på ripa, det er her det løse festet skal festes. Husk at en lettbåt med motor får et annet balansepunkt enn uten montert motor.

Ettersom du trekker lettbåten opp sidelengs, så er det nødvendig å være nøye med denne merkingen, slik at opptrekket blir så enkelt og balansert som mulig.

Finn monteringsstedet på badeplattformen

Figur

Det viktige her er å passe på å montere iLift fast på badeplattformen, på et sted som sørger for å lettbåten ikke stikker utover moderbåtens bredde under fart. Fordi du trekker lettbåten opp sidelengs, så vil lettbåtens feste ikke være midtstilt, og det medfører at avstanden fra festet til baug på lettbåt ofte vil være lengre enn fra festet til akter med motor. Ta hensyn til dette før montering.

Du vil ha iLift montert slik at lettbåten bir midtstilt i forhold til moderbåtens bredde. Derfor vil det være behov for å montere iLift usentrert på badeplattformen.

Ta også hensyn til eventuelle luker, forsterk disse ved behov.

Bruk 16 mm bor, og bor 3 hull i badeplattformen, tre festene ned, og skru til skive og mutter fra undersiden. Noen båter trenger lengre festebolter enn de 80 mm festeboltene som følger med iLift. De fleste behøver det ikke.

Festebolter merket C skal ha 900 mm senter avstand. Festebolt merket D tjener som feste for kjettingreguleringen, som regulerer vinkelen på voggas hellingsgrad ved låring. D festes minst 100 mm bak C - linjen.

 

Festene til iLift

Figur