Slik bruker du en iLift

Figur

For løfting:

Løsne tau fra tautygger, fest kasteblokka i jolle/RIB/vannscooterfestet, og heis jolla opp.

Når jolla er på plass, fest tauet i tautygger. Dytt vogga ned og se til at låsebolten klikker i lås på begge sider.

For låring:

Frigjør vogga fra låsen ved å dra i vaier, mens du løfter vogga. Nå kan du tilte vogga ned mot vannet.

Løsne tau fra tautygger og fir jolla ned. Når jolla er på vannet, løsne kasteblokka fra jollefestet, og fest

kasteblokk til parkeringsbøylen ytterst på vogga.

Fjerning av iLift:

Ta ut riggbolt av hengslene ved festet til dørken. Løft vekk iLift. Skru så ut gjensittende del av hengsel.

Du har nå flush dekk. Ved påsetting av iLift etter fjerning, gjør alt i omvendt rekkefølge. Påse at nedre del av hengselet er skrudd helt ned.

Ved flytting av iLift til oppreist (vertikal) posisjon.

Løft iLift opp vertikalt, løsne vogga fra sidebommene, ved å dra vaier bakover. Dra til iLift står støtt. Gjør dette omvendt for frigjøring fra vertikal posisjon.

SIKRING

iLift leveres med en låsemekanisme, og med plastbelagt kjetting. Denne kjettingen tilpasser iLift til enhver skrogform, og hjelper derfor til med å stabilisere jolla, samt også å regulere balansepunktet til vogga!

Den er også levert med en kjetting som sikrer at iLift ikke løsner fra låsen. Sørg derfor alltid for å stramme kjettingen ved fart!

Det kan under fart ved høy sjø, være påkrevet å sikre lettbåten ytterligere. Bruk da stropper som festes i iLift sin parkeringsbøyle, og slå den over lettbåten og stram til rundt iLift ved blokk/tautygger.