Slik monterer du iLIft.

For monteringen av festene til badeplattform trenger du dette verktøyet:

1 drill, 17 mm bor, fastnøkkel/pipenøkkel 24 mm.

Vær nøye med oppmerking, det skal være nøyaktig 900 mm mellom festene. Det får du til ved å lage deg en mal. Ta for eksempel en bordbit, lengde 1 meter, og bor 2 hull med 900 mm c/c. Da har du eksakt mål å gå ut fra.

Merk av på plattformen der du vil ha iLift festene. Drill hull til festene med 17 mm bor. Tre festene ned ovenfra, og fest den stor skiva med mutter. Bruk pipe/fastnøkkel 24 mm. Bruk SIkafelx eller tilsvarende for tetting, og smør mutter for enklere montering.

Se filmen!