Krav til monteringssted

Tips

All montering av iLift på badeplattformer er avhengig av badeplattformens evne til å tåle den belastning bruk av iLift medfører. Normalt er badeplattformer sterke nok til å montere iLift, men dersom festet treffer luke, kan det være nødvendig å forsterke hengsler og låsing.

Eksempel:

Om moderbåten er 3 meter bred, og jolla er 3 meter lang, og balansepunktet på jolla er for eksempel 30 cm fra midten mot akter, så plasser iLift 30 cm usentrert på plattformen. Dette vil sikre at lettbåten ikke stikker utenfor moderbåten.

Dybden på badeplattformen er også av betydning, dette av to grunner.

  1. Dersom du vil bruke iLift sin mulighet for å settes opp vertikalt, må badeplattformen ha dybde nok til dette. Bøylen i vogga er 550 mm høy.
  2. Jo lengre ut på badeplattformen iLift plasseres, jo større blir belastningen på festepunktene. Ved tvilstilfelle, kontakt båtprodusent eller båtforhandler. Det er opp til kjøper å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

Figur 1

Figur

Finn balansepunkt på jolle/RIB/vannscooter.